Blog
31.08.2022.

ZAŠTITA IZNAD VRATA

Ovo je preveden članak iz Health and Safety International časopisa, izdanje 93, februar 2022. Originalan članak: Protection Above the Neck.

Zaštitna oprema koja vas štiti kada vam je to potrebno.

Lična zaštitna oprema (ili LZO kako se češće naziva) je ključni deo upravljanja zdravljem i bezbednošću u različitim organizacijama. Međutim važno je razumeti šta čini LZO i gde se ona uklapa u širu sliku bezbednosti i zdravlja kako bi se osiguralo da je što efikasnija.

Šta je LZO?

LZO je termin koji se koristi za grupisanje bilo koje opreme koja se izdaje pojedincu da bi ga zaštitila od rizika u kojima se može naći. LZO može predstavljati šlem, zaštitne naočare, rukavice, kombinezone, pantalone, štitnike za uši i mnoge druge stvari. Međutim, za potrebe ovog članka fokusiraćemo se na LZO koja štiti glavu.

Hijerarhija kontrola

U svetu zdravlja i bezbednosti važno je razumeti kako kontrolisati rizik (definisan kao verovatnoća da opasnost prouzrokuje „događaj gubitka” ili da se takav događaj promaši „za dlaku”, pored ozbiljnosti ovoga) i kako najefikasnije smanjiti ovaj rizik. Da bismo to uradili, koristimo alatku koja se zove Hijerarhija kontrola (HSE takođe ima informacije koje mogu pomoći u tome).

”„U svetu zdravlja i bezbednosti važno je razumeti kako kontrolisati rizik.“

Primetićete da se LZO nalazi na dnu ove hijerarhije i da je klasifikovana kao najmanje efikasna kontrola. Iako u ovom članku nećemo detaljno istraživati ovu hijerarhiju, moramo razumeti da je LZO uspostavljena samo za upravljanje preostalim rizikom.

Preostali rizik je rizik koji preostaje kada se uspostave sve druge kontrole. To znači da LZO ne bi trebalo da bude glavna mera za upravljanje bezbednošću zaposlenih i trebalo bi da bude postavljena tek kada se razmotri svaka druga opcija ili da se koristi za kontrolu datog rizika ukoliko druge kontrole ne uspeju.

Procena rizika

Ovo je fraza koju bi svako preduzeće trebalo da zna – i da je ima napismeno ako zapošljava pet ili više ljudi. U okviru ovih procena rizika istražujemo hijerarhiju kontrola. Na primer, ako je radnik na skeli i istaknut je rizik od ispuštanja predmeta sa skele, moramo da razmotrimo našu hijerarhiju kontrola. Gore je primer kako bi ovo moglo izgledati.

Ovo pokazuje kako se LZO uklapa u širu sliku, nije prva ni poslednja tačka i trebalo bi da se koristi zajedno sa svim ostalim kontrolama.

Izdavanje lične zaštitne opreme

Nakon što smo identifikovali potrebu za LZO, moramo razmisliti o tome kako ćemo je izdati našim radnicima. Nije bitno da li se nalazite na gradilištu, u fabrici, radionici ili na bilo kom drugom radnom mestu. Ako identifikujete potreba za LZO, moraćete da je izdate na isti način.

Prvo, apsolutno se morate konsultovati sa svojom radnom snagom. To ne znači da morate da intervjuišete sve radnike i da, ako se svi slože da ne žele da nose LZO, ne morate da je izdajete, već da sa svojim radnicima istražite nešto od sledećeg:

 • Kako će LZO uticati na njih u završavanju svog posla – da li će moći da nastave da rade dok nose LZO?
 • Da li imaju neke specifične potrebe koje bi ih mogle sprečiti u nošenju LZO (na primer, medicinski ili verski razlozi)? Ova diskusija bi trebalo da se nastavi kako bi se istražilo kako se to može prevazići i na koji način oni mogu ostati zaštićeni.
 • Da li misle da postoji nešto što Vi možete učiniti kao poslodavac da biste smanjili nivo rizika kojem su izloženi?
 • Kada o tome razgovarate sa svojim radnicima, razmotrite njihove odgovore i u skladu sa njima pregledajte svoju procenu rizika.

Kada o tome razgovarate sa svojim radnicima, razmotrite njihove odgovore i u skladu sa njima pregledajte svoju procenu rizika.

 

Kada odlučite koji nivo LZO će biti potreban, moraćete da je – besplatno – obezbedite svojim zaposlenima. Potrebno je testirati kako LZO pristaje a potrebno je i da se uverite da radnici razumeju da je njihova obaveza da LZO koriste i da je nose, kao i da prijave neispravnu LZO kako bi mogla biti zamenjena. Često je najbolji način da to uradite da ih navedete da se potpišu za LZO jer vam to takođe daje priznanicu o izadavanju opreme.

Pokušajte da zapamtite: konsultujte se, razmotrite, izaberite.

Zaštita za od vrata na gore

Sada kada ste prikupili administraciju i razgovarali sa svojim radnicima, spremni ste da izaberete i izdate LZO. Kao što naslov ovog članka sugeriše, mi ćemo se posvetiti zaštiti „od vrata na gore“ i pregledati neke od opcija koje su vam dostupne.

Dok budemo razmatrali neke od ovih opcija, razgovaraćemo o razmatranjima koja treba da se donesu i kako ona mogu uticati na vaše odluke.

Šlemovi

Kada ljudi razmišljaju o LZO, najčešće im prvo na pamet padne zaštitni šlem. Uobičajeno se mogu naći u građevinskoj industriji ali mogu biti potrebni i u mnogim različitim industrijama. Gde god postoji rizik da neki predmet nekog udari odozgo (bilo da je u pitanju pad nekog predmeta, nizak plafon ili slična opasnost), šlemovi su odličan izbor.

Kada kupujete šlemove, obratite pažnju na sledeće:

 

 • Uverite se da šlem ispunjava britanski standard EN397:1995. Ovo osigurava da je napravljen prema potrebnim standardima. Bez ovog sertifikata šlem možda neće biti odgovarajućeg kvaliteta i standarda.
 • Razmotrite kako ovaj šlem stupa u interakciju sa drugom LZO koja može biti potrebna. Ako, na primer, uz šlem treba da se nose i štitnici za uši, vredi pokušati da nabavite opciju koja omogućuje da tvrdi kaiš štitnika za uši ne ometa nošenje šlema.
 • Iako boja nije prvenstvena u odabiru šlema, jarke boje su preporučljive. One povećavaju nivo vidljivosti nosioca i pomažu mu da se lakše vidi. Uopšteno govoreći, beli ili žuti šlemovi su najvidljiviji.
 • Viziri – tamo gde postoji potreba za zaštitom očiju, viziri koji su ugrađeni u šlem su izvodljiva opcija. Proverite ih da biste bili sigurni da ispunjavaju odgovarajuće standarde (pogledajte „Zaštita očiju” u nastavku) jer njihove trake takođe mogu ometati bezbednost kačketa.
 • Podesiva veličina – šlemovi ne dolaze u „jednoj veličini za sve“. Unutar šlema, kaiš koji ide oko glave nosioca treba da se podesi tako da šlem dobro pristaje uz glavu.
 • Ispupčeni viziri – vrh šlema treba da bude prisutan da bi blokirao sunce i pomogao u zaštiti očiju pri gledanju uvis.
 • Ventili – ventili pomažu da vazduh cirkuliše oko glave korisnika. U toplim danima ovo pomaže da se nosilac ohladi i spreči iscrpljenost od toplote, prekomerno znojenje ili hipertermiju.
 • Treba uzeti u obzir kaiševe za bradu jer oni pomažu da se šlem pričvrsti za glavu onoga ko ga nosi. Ako se dogodi najgore, oni će pomoći da se nosilac zaštiti.

Kod sve LZO važno je da zaposleni ne modifikuju šlem. Neki od načina na koje radnici modifikuju šlemove su:

 • Nalepnice – nije neuobičajeno da radnici koriste nalepnice za označavanje imena, pozicije ili uloge na gradilištu. Iako je malo verovatno da će lepak na nalepnicama uticati na integritet šlema, proizvođač neće garantovati ako su nalepnice postavljene na njega. Ako želite da označite uloge na gradilištu, potražite savet od proizvođača i sledite njegova uputstva da biste obezbedili stalnu zaštitu.
 • Izmene na „kljunu” – neki radnici će rezati prednji deo šlema da bi promenili njegov oblik. Ova modifikacija takođe može uticati na integritet šlema i ne bi trebalo da se sprovodi.
 • Nošenje kape ispod šlema – iako ovo nije striktno modifikacija, to je nešto što često viđamo. Nošenje vunene kape (ili bilo koje vrste tkanine na glavi) ispod šlema znači da on ne stoji direktno uz glavu i da se stoga ne nosi pravilno, što u velikoj meri smanjuje efikasnost kačketa.

Štitnici ušiju

Stanja kao što su mučnina, glavobolja, povraćanje i tinitus su uobičajena kada radnici ne nose odgovarajuću zaštitu za sluh.

 

Uopšteno govoreći, postoje dve vrste zaštite sluha – zaštita unutar uha i zaštita preko uha. U nekim sredinama, gde je rizik od glasnih zvukova visok, mogu se nositi zajedno. Standard EN352 reguliše zahteve zaštite sluha i kada kupujete bilo koju zaštitu za sluh trebalo bi da se uverite da je ovaj standard ispunjen.

 

Koju god vrstu zaštite za sluh da nosite, treba da budete sigurni da je radnicima izdata nova zaštita. Posebno ne bi trebalo da se deli zaštita unutrašnjeg uha, iz higijenskih razloga. Takođe obavezno uzmite u obzir i:

 • Određivanje veličine – postoje različite veličine zaštite za unutrašnje uho. Uverite se da je zaštita unutrašnjeg uha izabrana na osnovu veličina koje će radnicima trebati. Štitnici za uši treba da imaju podesivu traku kako bi im se omogućila veličina po potrebi.
 • Sigurnost – kod zaštite za unutrašnje uho, pokušajte da nabavite čepiće koji imaju omču koji ih spaja. To znači da ih je teže izgubiti i da ako padnu, neće udariti o tlo i postati kontaminirani.
 • Korišćenje sa drugom LZO – razmislite o tome kako će se oni uklopiti sa drugom LZO kao što su šlemovi i zaštita za oči, jer jedni mogu uticati na efikasnost drugih kada se nose zajedno. Nabavite šlemove koji omogućavaju da štitnici za uši budu pričvršćeni direktno na njih, a ne na traku koja ide ispod šešira (kao što smo pominjali u odeljku o šlemovima).

Procenjuje se da je u 2020/21. godini oko 14.000 radnika imalo probleme sa sluhom koji su u vezi sa radnim mestom. U okviru ovog broja bilo je 95 slučajeva profesionalne gluvoće. Ako pogledamo podatke od 2010. godine do danas, zabeleženo je 1.125 novih slučajeva profesionalne gluvoće. Ovo je značajna cifra, a zaštita sluha može igrati važnu ulogu u smanjenju ovog broja.

Respiratorna zaštitna oprema (RZO)

Ovo je potkategorija LZO i odgovorna je za brigu o disanju radnika. To je prilično složena tema, sa različitim kategorijama RZO koje su dostupne, pa ćemo baciti pogled na šta je dostupno. Od vitalnog je značaja da pravilno razmotrite tip RZO koji ćete koristiti. HSE preporučuje korišćenje alata za biranje RZO iz Healthy Working Lives da bi vam pomogao da odredite koji tip RZO vam je potreban za rad koji se obavlja.

Koju god vrstu RZO da koristite, postoje neka ključna pravila koja treba poštovati:

 

 • Nikada ne delite RZO. Posebno zbog pandemije COVID-19, RZO ne bi trebalo da se deli od osobe do osobe bez prethodnog pravilnog čišćenja (ukoliko je namenjena za višestruku upotrebu).
 • Sva RZO mora biti testirana na licu (bilo kroz kvalitativni ili kvantitativni test). Ovo je test gde korisnik prolazi kroz niz zadataka kako bi se uverio da je RZO pogodna za njih. Postoji toliko mnogo faktora koji mogu uticati na efikasnost RZO (uključujući veličinu lica, oblik, kosu, veličinu nosa, pirsing, naočare – lista se nastavlja!) da je test pristajanja lica obavezan. Oni nisu posebno naporni i mogu se prilično lako zakazati, ali predstavljaju vitalni deo obezbeđivanja efikasnosti RZO.
 • RZO za jednokratnu upotrebu bi zaista trebalo da bude za jednu upotrebu – nemojte upasti u zamku višestrukog korišćenja oprema koja je namanjena da se koristi samo jednom i posle baci. Uz nastavak upotrebe, RZO za jednokratnu upotrebu će postati oštećena i biti sve manje efikasna.
 • Pregledajte COSHH podatke – informacije o kontroli supstanci opasnih po zdravlje (Control of Substances Hazardous to Health – COSHH) će vam pomoći da se usmerite u vezi sa vrstom RZO koju treba da kupite. COSHH podaci čine vitalan deo RZO i zaštite od čestica koje se mogu udisati.
 • Uvek pravilno nosite RZO, pričvrstite trake za zatezanje i uverite se da su pravilno postavljene kako biste omogućili maksimalnu zaštitu.

Dok nastavljamo da se borimo kroz pandemiju COVID-a, maske za lice su postale „vruća tema”. Iako su klasifikovane kao LZO, one ne pružaju nivoe dovoljne zaštite u mnogim radnim okruženjima. Međutim, RZO predviđena za profesionalna okruženja će obezbediti potrebnu zaštitu i ispuniti zahteve za pokrivanje lica pod COVID smernicama. Kao takva, ako postoji zahtev za nošenjem maske za lice i RZO, ne morate da duplirate masku. Samo nosite RZO predviđenu za kontrole na poslu i time ćete takođe umanjiti uticaj i širenje čestica COVID-a.

”„sva LZO, bez obzira na tip, treba da bude ispitana kako bi se osiguralo da pravilno pristaje“

RZO je komplikovana tema i podrazumeva mnogo detalja. Možete pogledati HSE veb-sajt za više smernica o RZO i kako njome treba upravljati.

Zaštita očiju

Kada je u pitanju zaštita očiju, prvo treba uzeti u obzir da li je potrebno koristiti zaštitne naočare koje se obmotavaju oko lica ili samo obične naočare. Razumevanje opasnosti kojima će radnici biti izloženi je ključno radi donošenja informisane odluke o vrsti zaštite očiju koja je potrebna. Uopšteno govoreći, trebalo bi da obratimo pažnju tri ključne oblasti:

Prenos svetlosti – drugim rečima koliko svetlosti se propušta kroz sočiva. Ovo treba uzeti u obzir jer prekomerna svetlost očigledno može prouzrokovati štetu ali godišnje doba takođe može igrati ulogu u tome. Možda se u letnjim mesecima odlučite za zaštitu očiju sa višom ocenom propuštanja svetlosti jer ona može pružiti bolju zaštitu za radnike. Informacije u nastavku daju kvantitativne ocene o zaštiti od prenosa svetlosti:

Zaštita od zračenja – zaštita od zračenja pomaže da se zaštiti vid radnika. Ovo je još jedan primer gde treba da razumete vrstu posla koji se preduzima pre nego što donesete tačnu odluku o tipu zaštite od zračenja koja će vam biti potrebna. Ispod su informacije koje će vam pomoći da identifikujete nivo zaštite od zračenja:

Otpornost na udar – važno je razumeti otpornost na udar kod radova koji mogu uključivati krhotine ili predmete koji bi mogli da udare LZO i da je oštete, ili čak da prođu kroz LZO i da oštete oči. Tabela u nastavku daje indikaciju snage LZO kada su u pitanju ocena otpornosti na udar:

Sve ove ocene potiču od različitih EN standarda i univerzalne su, tako da se primenjuju na bilo koju vrstu zaštite za oči koja se može kupiti. Gore navedene informacije ne očekuju od vas da tačno znate koliko brzo krhotine mogu da putuju ili tačne nivoe zaštite od svetlosnog zračenja koji bi vam bili potrebni, ali pružaju vodič koji će vam omogućiti da donesete informisanu odluku. Možda će postojati prilike u kojima ćete imate ove informacije i ako možete razumno da ih dobijete, onda bi trebalo da ih koristite.

Rezime

LZO se često previdi kao brzo rešenje ali istina je da postoji još mnogo toga u vezi sa LZO što treba uzeti u obzir. Sva LZO, bez obzira na tip, treba da bude ispitana kako bi se uverila da pravilno pristaje i korisnik treba da je redovno proverava da bi se uverio da nema kvarova. Zapamtite da neispravnu LZO treba zameniti što je pre moguće i da je ne treba koristiti ako nije u dobrom stanju. Na kraju, ne zaboravite na percepciju. Ako se vaši radnici pojave sa LZO koja im pristaje, koje je u dobrom je stanju i odgovarajućeg standarda, vaši radnici izgledaju sjajno. Uz to, vaš klijent ili bilo ko ko gleda vaše radnike, odmah će moći da vidi vašu posvećenost zaštiti svoje radne snage dok radi.

 

Trenutno nema komentara