Vesti
01.09.2022.

KOJE SU NAJČEŠĆE POVREDE KOD AUTOMEHANIČARA?

Automehaničari su izloženi većoj smrtnoj opasnosti na poslu nego prosečan radnik, prema podacima iz Američkog biroa za statistiku rada. Rad sa opasnim mašinama, alatima i hemikalijama i izloženost napornom radnom okruženju doprinose povećanom broju fatalnih i nefatalnih povreda na radu. Izvdojili smo 5 najčešćih povreda u ovoj profesiji.

5. Padovi i okliznuća

Rad sa uljima i ostalim klizavim i masnim tečnostima, kao i prisustvo creva i kablova na podu radionica znači da su automehaničari izloženi saplitanju, padovima i okliznućima.

Kako sprečiti padove i okliznuća na poslu?

Osigurajte da se podovi redovno brišu, da se creva i kablovi sklanjaju nakon upotrebe i da svi radnici nose odgovarajuću protivkliznu obuću. Otkrijte našu ponudu zaštitne obuće i potražite obuću sa SRC oznakom – ona predstavlja sertifikaciju za protivkliznost.

 

 

4. Gubitak ekstremiteta

Automehaničari često rade sa opasnom mašinerijom kao što su brusilice, te je gubitak ektremiteta neretka pojava u ovoj vrsti posla.

Kako umanjiti rizik od gubitka ekstremiteta na poslu?

Neophodno je da su radnici pravilno obučeni o upotrebi i redovnom proveravanju ispravnosti alata i mašinerije, kao i da ne žure dok obavljaju poslove sa ovakvim alatima. Važno je da se radna površina redovno čisti; nered može da stvori smetnje pri radu i da doprinese nestabilnosti radnika ili alata. Radni prostor treba biti dobro osvetljen, a alate je potrebno čistiti i sklanjati nakon upotrebe. Konačno, radnici treba da nose odgovarajuću zaštitnu opremu, kao što su rukavice otporne na prosecanje i zaštitne cipele.

 

 

3. Hemijske opekotine

Rad sa sa opasnim hemikalijama izlaže automehaničare hemijskim opekotinama, iritacijama kože i trovanju.

Kako sprečiti hemijske opekotine?

Ovakve povrede se mogu sprečiti  obučavanjem zaposlenih o opasnostima u vezi sa hemikalijama i o pravilima i  procedurama  pri  korišćnju  hemikalija. Određene vrste zaštitne opreme se mogu koristiti kao dodatni nivo zaštite.  Pogledajte naš asortiman rukavica otpornih na hemikalije i odeće otporne na hemikalije.

 

 

2. Povrede oka

Automehaničari su svakodnevno izloženi letećim česticama rđe, krhotina i varnica, te često pate od povreda oka.

Kako zaštititi oči od povrede?

Zaštitne naočare, viziri ili maske za celo lice nude različite nivoe zaštite i odgovaraju različitim potrebama. U zavisnosti od materijala od kog je napravljena, ova vrsta lične zaštitne opreme može zaštititi od mehaničkih udaraca, hemikalija, prskanja, električnog luka, visokih temperatura, letećih krhotina i UV zračenja.

Pogledajte našu ponudu zaštite vida i pronađite proizvod koji odgovara vašim potrebama.

 

 

1. Istegnuća, uganuća i rupture

Posao automehaničara uključuje veliku količinu fizičkog napora usled povlačenja, podizanja i guranja teških predmeta, pa zato nije iznenađujuće da su istegnuća, uganuća i rupture najčešće povrede kod automehaničara.

Kako umanjiti broj ovakvih povreda?

Neke od metoda za sprečavanje ove vrste povreda su istezanje pre početka smene, redovni odmori, periodično menjanje radnika na zadatku i korišćenje odgovarajuće zaštitne opreme.

 

 

Iako su mehaničari izloženi povećanom riziku povreda na radu nego prosečan radnik, ove povrede su sprečive. Poštovanjem određenih procedura i nošenjem odgovarajuće zaštitne opreme, automehaničari mogu sebi obezbediti sigurno radno okruženje.

 

Ukoliko vam je potrebna zaštitna oprema posetite našu online prodavnicu. Da biste odredili koja vrsta zaštitne opreme vam je potrebna pročitajte više o standardima.

Trenutno nema komentara

Slični članci